Hyvä tietää massapostituksesta (uutiskirjeet)

Massapostituksesta on tullut arkipäiväinen ja hyväksyttävä viestinnän muoto. Toimintaa tukee vihreä ajatusmalli, joka pyrkii vähentämään paperipostin määrää siirtämällä palveluja sähköiseen muotoon.

Jaa hyödyllistä tietoa

Älä roskapostita. Yleinen ilmapiiri sähköisen markkinoinnin vastaanottamiseen on parantunut, mutta tehdään yhdessä töitä sen eteen, että se paranee entisestään. Viestien tulisi olla ammattimaisia, hyödyllisiä vastaaottajalle tai jopa viihdyttäviä.

HTML-muotoiset viestit

HTML on koodikieli, jolla rakennetaan niin internetsivut kuin graafiset sähköpostiviestit. Sähköpostiohjelmat tulevat kehityksessä hieman nettiselainten jäljessä, joten kaikkia muotoilukeinoja ei voida käyttää HTML viesteissä. Olemme ottaneet nämä tekijät kehitystyössä huomioon. On kuitenkin joitain ylitsepääsemättömiä asioita kuten taustavärin näkyvyys joillain sähköpostiohjelmilla. Myös Lotus Notes -ohjelman vanhempien versioiden HTML tuki on erittäin puutteellinen.

Käyttäjän asetuksista riippuen useat sähköpostiohjelmat kysyvät ensin ladataanko viestin kuvat palvelimelta. Tämä on täysin normaalia.

Laki sähköisestä suoramarkkinoinnista

Tutustu Suomen lakiin aloittaessasi suoramarkkinoinnin. Huomaa myös, että lait ulkomailla voivat poiketa Suomen laista. Jos lähetät viestejä ulkomaille, ota selvää kohdemaan sähköisen suoramarkkinoinnin lainsäädännöstä.

Sähköistä markkinointia säätelevät Suomessa :
Sähköisen viestinnän tietosuojalaki ja Henkilötietolaki.

Viestin lähettävä yritys on vastuussa toiminnan lainmukaisuudesta ja asiallisuudesta.

Lainsäädäntö Suomessa pähkinänkuoressa

Jos kyse on markkinoinnista, tulee yksityishenkilöltä aina saada suostumus viestien lähettämiseen. Jos kyse on niin sanotusta palveluviestinnästä, ei lupaa tarvita.

Yritykselle saa suoramarkkinointia harjoittaa ellei vastaanottaja ole sitä kieltänyt.

Kieltomahdollisuus (opt-out)

Kaikissa viesteissä tulee olla mahdollisuus poistaa osoitteensa vastaanottajien listalta. Olemme sisäänrakentaneet peruutuslinkin uutiskirjepohjiin. Huomioi, että peruutuslinkki poistaa osoitteen vain kyseiseltä postituslistalta. Jos sama osoite on useammalla listalla, tulee ylläpitäjän ratkaista poistetaanko osoite myös muilta listoilta.

Sisältö

Pidä sisältö asiallisena. Asiattomat ilmaukset tulkitaan automaattisesti roskapostiksi ja voivat haitata koko palvelun toimivuutta. Parhaiten perille menevät viestit, jotka ovat kohtuullisen pitkiä ja sisältävät kohtuullisen määrän kuvia. Liian lyhyet tai pitkät viestit voivat joutua roskapostisuodatukseen.